tisdag 21 oktober 2014

Flipp eller flopp.....

Pressmeddelande idag från Nordic Mines. Jag har nu 99 000 aktier i Nomi. Vi hoppas på flipp i framtiden. Det finns 5 403 043 196 aktier och åtskilligt många som sitter på miljontals aktier, så uppgången lär väl inte gå särskilt snabbt.

Några av de största ägarna är Robur försäkring, Avanza pension, Nordnet pensionsförsäkring och SHB liv. Alltså pensionsförvaltare som har förlorat rejält på Nomis ras från 50 kr till 3 öre. Det kan liksom inte vara något alternativ att gå i konken och sätta alla dessa pensionärer i klistret. Ta bara Robur som äger 114 629 734 aktier. Skillnaden mellan 50 kr per aktie och 3 öre per aktie är cirka 5,7 miljarder. Hisnande när man tänker på det. Mot bakgrund av bland annat detta tänker jag att det inte finns utrymme att misslyckas.

Nordic Mines publicerar bolagsuppdatering

1864323 20141021T080053+0200 Nordic Mines publicerar bolagsuppdatering
PRESSMEDDELANDE, 21 oktober 2014
Med anledning av dagens kapitalmarknadspresentation publicerar Nordic Mines en bolagsuppdatering, Company Update, på sin hemsida. I denna beskrivs Nordic Mines nuläge, närmaste framtidsplaner och långsiktiga strategiska prioriteringar.
Idag, den 21 oktober, ger Nordic Mines en kapitalmarknadspresentation på Operaterrassen för media, investerare och analytiker. Detta sker mot bakgrund av att Nordic Mines förutsättningar förändrats väsentligt jämfört med senaste rapporttillfället. Företrädesemissionen på 152 miljoner kronor som genomfördes i september, tillsammans med att skuldsättningen på grund av nedskrivningar och ackordsuppgörelser minskar med 440 miljoner kronor, har lett till att bolaget idag befinner sig i ett nytt och väsentligt starkare läge.
Idag publicerar Nordic Mines på sin hemsida den Company Update som presenteras under dagen. I denna beskrivs bland annat:
  • De milstolpar som ska passeras på vägen mot att återstarta Laivagruvan under vintern/våren 2015
  • Den anpassade och mer konservativa strategin
  • Målsättningen att Laiva ska leverera ett positivt EBITDA inom 6-12 månader från gruvans återstart
  • Bolagets långsiktiga fokus på att generera kassaflöde
  • Förutsättningarna för att i ett längre perspektiv återuppta prospektering


Inga kommentarer: